شلیک گازاشک آور به تجمع معلمین و فرهنگیان در اصفهان ,نیروی انتظامی تعدادی از معلمان را بازداشت کرد

By | 2018-12-27

در تجمع و اعتراض فرهنگیان اصفهان، نیروی انتظامی تعدادی از معلمان را بازداشت کرد
نیروهای گارد ضد شورش رژیم امروز پنجشنبه ۶دیماه۹۷ در وحشت از گسترش اعتراض معلمان حدود ۵۰ تن از آنان را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.