وقتی دزدان در راس امور کشور هستند, خیرین، مدرسه را با ۱۴۰ میلیون تومان ساخته‌اند و سازمان نوسازی مدارس، فقط دیوار حیاط همان مدرسه را ۵۶۰ میلیون تومان ساخته‌است

By | 2019-02-12

پاسخی بگذارید