با این همه ترور نه شیخ که دانا نمی شود, نوید اخگر

By | 2019-02-18
شهری که سوخت دلارا نمی شود
آن یار دلربا که کنارم نشسته بود
خونش چو ریخت که رعنا نمی شود
زیر شدید این همه طوفان و اتفاق…
کور است ظلم به کودک و بینا نمی شود
اسلام و مذهب و سرکوب و اختناق
با این همه ترور نه شیخ که دانا نمی شود
تحریم و بایکوت و، دنیای اضطراب
امنیت جهان نه با جنگ سرپا نمی شود
موشک نزن اتم نساز نکش مهر و ماه را
با خون ما که شهر فریبا نمی شود
این کودکان فقر و تهی دستی و عذاب
دربیکسی و کارتن و سرما نمی شود
اخگر میان آتش این شعله ها بسوخت
جانا بگو که درمیان شعله که ماوا نمی شود
نوید اخگر
 هزدهم فوریه سال 2019 میلادی سوئد استکهلم

پاسخی بگذارید