جوان بختیاری بر سر هلال احمر فریاد میزنه و میگه به جای سلفی گرفتن برید به مردم کمک کنید

By | 2019-04-07

دیدگاهتان را بنویسید