رفتار وحشیانه پلیس با کودکی که از صندوق صدقات پول برداشته! عمو اومدم برای خونه‌مون مرغ بخرم

By | 2019-05-02

کودک زیر دست و پای مامور گریه می‌کند و زار می‌زند که « عمو اومدم برای خونه‌مون مرغ بخرم، اومدم مرغ بگیرم برای مامانم» و مامور فریاد می‌کشد که چرا از صندوق صدقات پول برداشتی؟ هر کسی هم برای کمک جلو رفت پلیس با اوهم برخورد تندی کرده و می گفت دخالت نکن..

همین حکومتی که جرات برخورد با اختلاس گران و دزدان بزرگ و آقازاده‌های گردن کلفت را ندارد ببینید چطور به جان این کودک افتاده!؟