عکس روز: مینو اصلانی، مسئول بسیج زنان، گفت که وقتی بد حجابی اتفاق می‌افتد، کورتون در مغز افزایش پیدا می‌کند و سبب می‌شود سلول‌های مغزی آسیب ببینند.

By | 2019-08-17