خاطره حمید رسایی در مورد قوه قضائیه

By | 2019-08-19

در راستای اختصاص تریبون ویژه صدا و سیما و کانال های همسو به هرکسی که بنحوی انتقادی به آملی لاریجاني دارد ، این قسمت حالا نوبت حمید رسایی و قوه قضاییه انتقاد ناپذیر.

در فیلم از دولت آباد نامبرده مییشود، وی دادستان سوپر منفور تهران بود که فعلا کنار گذاشته شده است.