احتمال فرار مسئول پرونده دستگير شدگان متهم به ترور دانشمندان هسته ای به اسرائیل

By | 2019-08-21

فرشته قاضى (روزنامه نگار ساکن آمریکا) از احتمال فرار مسئول پرونده دستگير شدگان متهم به ترور دانشمندان هسته ای  به اسرائیل خبر داد.