کرونا , آینه‌ای در برابر یک ملت , س – ساسانی

By | 2020-03-02

کرونا تو آمدی در قامت یک ویروس,  اما تو فقط یک ویروس نبودی؛ تو آینه‌ای بودی در برابر یک ملت . ما در تو خودمان را دیدم و هموطنانمان را.

تو نشان  دادی کاسب ابزار فروش اردبیلی را  که ماسک رایگان میداد و پزشک قسم خورده‌ی داروخانه داری را که ماسک را چندین برابر می‌فروخت .

تو نشان دادی که تعصب چه سد محکمی در برابر تعقل است . با تو دیدیم که باورمندان ذوب در دیانت چقدر با اندیشه انسانیت فاصله دارند .

در آینه ات دیدیم همنوعان شوخ طبع و بذله گویان نکته سنج را ملتی که از دل غم شادی می آفریند و نصیحت خیام را اویزه گوش دارد که حالی خوش باش وعمر بر باد مکن .

نمایاندی مدیران کم دانش را . پزشک معاون وزیر را که معنای قرنطیه نمی‌دانست و چه بی دانش بود . نمایاندی که دانش مدرن در کشور دین زده چقدر ناتوان از ابراز خود است .

بما فهماندی که تا سنت حاکم است مدرنیته تک درخت باقی خواهد ماند برای تماشا و هرگز مجال جنگل شدن نخواهد یافت .

تنها تو توانا بودی ثابت کنی که کشف رازی کاراتر از معجزه‌ی محمد است . البته برای آنانی که هنوز موریانه دیانت چیزی از عقلانت برای آنان باقی گذاشته باشد .

از تو برمی آمد که آشکار کنی هیچ ضریحی مطهر نیست وهیچ پیامبر و رسول وامامی در برابرت چیزی در چنته ندارد .

به فرمان تو ضریح امام و امامزاده‌ها در الکل غسل داده شدند . تو بودی که اسلام و الکل را آشتی دادی . چه کسی چون تو قادر بود که مانع اجتماع مذهبی شود . اعتکاف را به سخره بگیرد و نماز جمعه را به تعطلی بکشاند . تو توانستی مُریدان ذوب در ولایت را در 40 متری ولی بنشانی. تو نشان دادی که نمایندگان ملت کیت تشخیص را برای خود می‌خواهند و آن را از موکل گرفتار دریغ می‌دارند .

تو مضحک بودن شعار «مجلس خانه‌ی ملت » را هویدا کردی . در آینه تو دیدیم که برای توسعه شیعه‌گری از اقصی نقاط جهان با پول این ملت در قم طالب گرد آورده اند با چه امکاناتی و تو سوغات همان طالب ها هستی.

تو عیان کردی که گوشهای خلق برای شنیدن پیام پاکیزگی ناشی از حضورت شنواترند تا برای شنیدن پیام النظافت و من الایمان 1400 ساله . با حضور تو بود که پنبه‌ی  روغن بنفشه‌ای طب سنتی متعفن شد و حقیقت طب مدرن عیان گردید . در آینه بود که مردم دیدند نظام برای برپایی نمایش خویش حاضر به پرداخت هر بهایی حتی جان شهروندان خود است . تا مردم با خون وپوست خویش درک کنند که از دل توصیه خمینی مبنی بر حفظ نظام اوجب واجبات است . چه فجایعی می‌تواند رخ نماید .

آری برای هر آگاهی اجتماعی باید هزینه‌ای پرداخت .و ما در حال پرداختن این هزینه‌ایم . از تو کرونا به خاطر گرفتن جان هموطنانم ناراحتم ؛ اما به یک چشم نمی‌بینمت در پس بیرق خونبار تو اگاهی هست . برای آنانی که هنوز اندکی خردی در سرشان جا دارد.

و بقول زنده یاد اخوان ثالث : مانده خاکستر گرمی جایی ؟ // در اُجاقی طمع شعله نمی‌بندم ؛خُردک شرری هست هنور ؟
س – ساسانی  اسفند 1398
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.