مستند «طعم تلخ خوشبختی»

By | 2020-11-19

پناهچویان ایرانی در مسیر به دست گرفتن سرنوشت خود چه تجربیاتی را از سر می‌گذرانند. آنها چقدر از تجربه مهاجرت خود راضی هستند و خوشبختی را در چه جستجو می‌کنند؟ بامداد اسماعیلی در مستند «طعم تلخ خوشبختی» پای صحبت پناهچویان ایران در اروپا نشسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.