گزارش اقتصادی از شاخصهای اقتصادی در کشور برای اولین بار توسط مجلس ولایت تهیه شد

By | 2022-01-18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.