سخنان خواننده رپ اعتراضی در باره سپاه سایبری

By | 2022-01-19

سخنان توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی در ایران در مورد سایبری های رژیم و راهکارهایی که برای تخریب مبارزان به کار میبرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.