قطعا یزید رگه هایی از جوانمردی داشت!!! در کربلا هیچ زنی شهید نشد…

By | 2022-08-08

هیچ بیماری کشته نشد…

جنگ هدفدار بود و فقط کسانی کشته شدند که به میدان جنگ در می آمدند…

دشمن خلیفه را به نزد خلیفه می برند، در آنجا بدترین ناسزاها و الفاظ ِتوهین آمیز را از یک زن می شنود، اما دستور حصر و زندانِ او را نمی دهد. احد الناسی به آن زن توهینی نمی کند و آزاد است که برود .

و اما مقایسه کنید با زمانِ حال، چنانچه توهین به مقام معظم! رهبری بشود، سال ها زندان و شکنجه دارد…

امروزه به زنِ خواهان رفتن به ورزشگاه، دستبند می زنند، او را به زندان می برند، ماه ها در راهروهای دادگستری به اینطرف و آنطرف می کشند…
و سرانجام این زنان خودسوزی می کنند…
جسدش را مخفیانه به خاک می سپارند و از خانواده اش التزام می گیرند که مراسمی برگزار نکنند، با رسانه ای مصاحبه نکنند ….

به زنان باردار در زندان رحم نمی کنند …

به دختران پیش از اعدام تجاوز می کنند…

کارگران را به جرم اعتراض! به ندادنِ حقوقشان به بند می کشند و تازیانه می زنند…

روزنامه و رسانه ها را به جرم نوشتن دردِ مردم توقیف می کنند…

مراجع غیرِدولتی را در حصر خانگی و بایکوت نگه می دارند…

به نظر شما کدامیک یزیدترند…؟

شب نشینی هالو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.