به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
اينتر نت | كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما| بایگانی

بنی قریظه

قبیله بنی قریظه یکی از قبايل یهودی ساکن مدینه بودند که به اتهام واهی خیانت به دستور پیامبر اسلام در یک شب سر هفت صد تن از آنان به دست علی ابن ابی طالب داماد پیامبر و "زَبیر" یار نزدیک رسول الله از بدن جدا گردید؛ اموال آنان به غارت رفت و زنان و کودکان  آنان به بردگی فروخته شدند. زن رهبر این قبیله  به نام "ریحانه" را محمد همان شب به خیمه اش برد ........

 

بنی قریظه قوم بی آزار

مردمان خاکی وپرکار

 

مدینه از وجودشان زیبا

کارشان کشت دانه خرما

 

 

خیمه هایشان گرچه در صحرا

روح و قلبشان زاده دریا

 

 

آری آنها بنی قریظه اند

یهودی پاک مدینه اند

 

به خاک کس نظر نبرده اند

زنخل کسی هم نچیده اند

 

ولی به ظلم و زور بدکیشان

نهاده جامه عزا برجان

 

چرا که قوم پاکیزه موسی

دل نداده به حیله الله

 

گرچه تازی فتاده در رویا

همه در چنگ دیوک صحرا

 

بنی قریظه یار آزادی

جدا گشته ازکیش بی دادی

 

نپوشد به تن جامه مارها

نیاید به کیش دد و دیوها

 

به بالین کی آورد کودکان؟

به پیری هماغوشی با نوجوان!!؟

 

نبریده سر از تن یارها

به نام خداوند جبارها

به خشم و به زور ستمکارها

نکرده مسلمان ده و شهرها

 

بنی قریظه قوم روئین تن

جدا گشته از کیش اهریمن

 

ولی جنون خلق اهریمن

کمر بسته بر قتل روئین تن

 

تا که لبریز کند زخون جویها

زخون یهود پر کند رودها

 

"علی" و "زَبیر" این دو جلادها

زدند گردن خسته مردها

 

شبی تیره و تار و بی فردا

شنهای داغ و تشنه صحرا

 

سرهای جداگشته از تن ها

قتل عام و محشر کبری

 

کشتن و جهاد بی معنا

قتل و غارت به یاری الله

 

حرف آغاز و آخر است اینجا

خنجر آخته رسول الله

 

شبی تیره و تار و بی فردا

قوم بی کس و خسته موسی

 

برق شمشیر خونی مولا

خون ریخته در پهنه صحرا

 

گوشه دنجی کودکی تنها

خیره بر دست خونی مولا

 

سپس طبق آئین ثارالله

مادران همه به خیمه مولا

 

شبی تیره و تار و بی فردا

شب دشنه و خنجر و گرزها

 

شب خون و اشک و شب یادها

 

 

یهودی در آن شب دم تیغها

 

 

زمان کی برد از جهان یادها

به روزی که در خون شدند یارها

 

                                                                  بابک

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست