به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
اينتر نت | كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما| بایگانی

برگزيده ای از فرمايشات خميني

پس از انقلاب پيش از انقلاب
اين جنايتكارها كه در بازداشت هستند متهم نيستند بلكه جرمشان محر است بايد فقط هويت آنها را ثابت كرد وبعد آنها را كشت .اصلا احتياج به محاكمه آنها نبست . هيچگونه ترحمی در مورد آنها مورد ندارد.ما معتقديم كه مجرم اصولا محا كمه ندارد و بايد او را كشت
  تير ۱۳۵۹h۹
اينها براي تحميل قدرت خودشان تشبت ميكنند به يك عده چماغ بدست.زير سايه چماغها ميخواهند زندگی كنند.ما حكومتی را ميخواهيم كه برای اينكه يكدسته ميگويند مرگ برفلان كس آنها رانكشند
.پاريس ۱۲ آبان ۱۳۵۷
به آنها كه از دمكراسی حرف ميزنند گوش ندهيد. آنها با اسلام مخالفند.ميخواهند ملت را از مسير خودش منحرف كند . ما قلمهای مسموم آنهايی را كه صحبت ملی و دمكراتيك و اينها را ميكند ميشكنيم
قم ۲۲ اسفند ۱۳۵۷
حكومت اسلامی ما اساس كار خود رابر بحث آزاد و مبارزه با هر نوع سانسور ميگذارند
مصاحبه با رويتر ۴ آبان ۱۳۵۷
در انقلابی كه در ايران حاصل شد در سرتا سر اين مملكت فرياد مردم اين بود كه ما اسلام ميخواهيم. اين مردم قيام نكردند كه مملكتشان دمكراسی باشد
قم ۱۹ آذر ۱۳۵۸
در حكومت اسلامی همه افراد دارای آزادی كامل در هرگونه عقيده ای خواهند بود
مصاحبه با سازمان عفو بين المللی ۱۹ آبان ۱۳۵۷
مردم بايد درس بگيرند از آن مادری كه پسر خود را آورد و بدست محاكمه سپرد و آن پسر اعدام شد.اين يكی از نمونه های اسلام است و ديگران هم بايد همينطور باشند.اولادها وبرادرها و فرزندان خودشان را اگر نصحت نپذ ير فتند معرفی كند تا به مجازات خود برسند
ا ۲ شهر يور ۱۳۶۰
 اعمال زور و شكنجه و اعمال خلاف انسانی هزاران نفر در ايران از بين رفته اند و ميروند
المستقبل آبان ۱۳۵۷
همه متصد يان روحاني كه هستند الان در مقامات بالا , از بابت اينست كه ميبينند و نخواهند توانست كسان ديگر اداره اين كشور را آنطور بكند كه اسلام ئيخواهد بدون اينها نميشود اداره كرد مملكت را
ما جواب خودا را چه بدهيم؟
جماران ۹ شهريور ۱۳۶۱
مقامات روحانی شيعه قصد ندارند خودشان در ايران حكومت كنند. در ايران اسلامی علما خودشان حكومت نخواهند كرد وفقط ناظر وهادی امور خواهند بود.حكومت مملكت در همه مراتب خود تحت نظارت و ارزيای و انتقاد عمومی خواهد بود
ا ۴ آبان ۱۳۵۷
اقتصاد مال خر است.مردم ما برای اسلام انقلاب كرده اند نه خربزه
ا ۲ شهريور ۱۳۶۰
در حكومت اسلامی از درامد نفت روزی ۷۵ تو مان مطا بق ۱۰ دلار در سال ۱۳۵۷ به هر ايرانی تعلق ميگيرد.آب و برق هم برای همه مجانی است
پاريس ۲۰ مهر ۱۳۵۷
دانش آموزان عزيز بايد با كمال دقت اعمال و كردار دبيران و معلمين را زير نظر بگيرند كه ا گر خدايی ناكرده در يكی از آنان انحرافی ببيند بلافاصله به مقا مات ومسولان گزارش نمايند و خود دبيران معلمين با هوشياری مواظب همكاران خود باشند تا اگر بعضی از آنان خواستند افكار انحرافی خود را در داخل تدريس به فرزندان اسلاميان القا كنند از آنان جلوگيری نمايند و درصورتی كه فايده نبخشيد با قاطعييت مطلب را با مسولان در ميان بگذارندفرزندان عزيزم خود نيز از بكديكر به بهترين وجه مراقبت نمايد و در صورتيكه مشاهده كردند كه بعضی از دشمنان در لباس دوست و همشا گردی ميخواهند آنانر جذب گروه خودكنند به مقامات مسو ل معرفی نمابند و سعی كنند اينكار را بصورت مخفی انجام دهندمادران و پدران متعهد از رفت وآمدهای فرزندانشان سخت مراقبت نمايند و آنانرا زير نظربگيرند
اول مهر ۱۳۶۱

 

 

Copyright © 1999-<%=Year(Date)%> Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست