Tag Archives: آمادگی برای

آمادگی برای بدترین سناریو؟

شرایط اقتصادی کنونی کشور نشان از بحرانی بسیار شدیدی دارند و رشد شاخص های تورم (بیکاری- ناامیدی- کسری بودجه – رشد اقتصادی و…) همگی خبر از بحرانی عميق می دهند. در شرایط کنونی، دولت ایالات متحده آمریکا، که سکان دار مبارزه علیه رژیم اسلامی ایران شده است، وجود رژیم ایران را مخالف منافع ملی خود… ادامه مطلب »