Tag Archives: ابطحي

ابطحي :روحاني در صورت استعفا بايد خود را آماده حبس و حصر كند

ابطحی در گفتگو با هفته نامه صدا: ‎چندی است که از سوی جناح های متفاوت سیاسی بحث استعفای رییس جمهور مطرح می شود. ‎بخشی از آنها که رقبای قدیمی روحانی بودند، عدم کارایی و حل مشکلات را  بهانه کرده اند و برای نشستن روی صندلی ریاست جمهوری تقاضای استعفای روحانی را دارند. ‎گروه دیگری اصرار… ادامه مطلب »