Tag Archives: از پدر

پسر کو ندارد «رانت» از پدر!

آیا آقا زاده ها مثل همیشه در پی این هستند که در سایه این سر درگمی و انبوه اخبار اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بتوانند در کمترین زمان پله ترقی را با استفاده از رانت پدر طی کنند و حتی پای تغییر نام خانوادگی یا حذف پسوندها به میان آمده است؟ عصر ایران؛ روح… ادامه مطلب »