Tag Archives: اقتصاد قهقرایی

ابراهیم رئیسی؛ وارث و پاسدار «اقتصاد قهقرایی»

فریدون خاوند: از چند دهه پیش به این سو در جمهوری اسلامی رسم بر این بوده که موافقان و مخالفان رئیس دستگاه اجرایی، در پایان هر سال از دوره زندگی دولت او، درباره شکست‌ها یا دستاوردهایش در عرصه اقتصادی به داوری می‌نشینند و آنچه را به دست آمده یا نیامده است، در مقایسه با وعده‌های… ادامه مطلب »