Tag Archives: باطله

خامنه‌ا‌ی از رئیسی در اولین دیدار با رئیس جمهور منتخب: ‘آرای باطله دلیل جدایی افراد از نظام نیست’

علی خامنه‌ای رهبر ایران برای اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در جریان دیدار با مدیران قوه قضائیه با ابراهیم رئیسی که در رخدادی بی‌سابقه همزمان رئیس جمهور منتخب و رئیس قوه قضائیه است، دیدار کرده است. خامنه‌ای در این دیدار از عملکرد رئیسی در طول بیش از دو سال ریاست قوه قضائیه… ادامه مطلب »