Tag Archives: برای برون‌رفت

پیشنهادهای جبهه ملی ایران برای برون‌رفت از بحران‌‌‌ها:آزادی زندانیان سیاسی، تحقق آزادی‌های اساسی و برگزاری انتخابات آزاد

مجلس مؤسسان قانون اساسی اشاره: جبهه ملی ایران سال گذشته در 5 اَمرداد 1397 در سرمقاله شماره 192 مورخ 5 امرداد 1397، بیانیه‌ای رسمی خطاب به ملّت شرافتمند ایران نگاشت. گرچه بخش کوتاهی از این متن پیشنهادهایی خطاب به هیأت حاکمه قلمداد می‌شد؛ در حالی‌که آن سه پیشنهاد نقشه‌ی راهی است که توسط آحاد ملت،… ادامه مطلب »