Tag Archives: بقای جمهوری اسلامی

شش تاکتیک استمرارطلبان برای تضمین بقای جمهوری اسلامی و منافع سیاسی جناح اصلاح‌طلب‌

  استمرارطلبان از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بدین‌سو به شدت نگران سقوط حکومت دینی در ایران هستند گویی پایان جمهوری اسلامی پایان «ایران» و «دولت- ملت» و «زندگی» است. البته آنها حق دارند چنین تصوری داشته باشند چون هرچه دارند از صدقه‌ی سر نظام و نشستن بر سر سفره‌ی آن است گرچه نظام روزی به آنها… ادامه مطلب »