Tag Archives: بلژیکی در ایران

بازداشت یک استاد ایرانی ـ بلژیکی در ایران به دلیل “مسایل امنیتی”

دانشگاه لوون بلژیک همکاری خود با دانشگاه تهران را به دلیل بازداشت یک “استاد ایرانی بلژیکی” در ایران قطع کرده است. رئیس دانشگاه تهران با بیان این خبر، از تأثیر “مسائل سیاسی” در ایران بر روابط دوجانبه علمی ابراز تأسف کرد. محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دلیل قطع همکاری دانشگاه لوون بلژیک با دانشگاه… ادامه مطلب »