Tag Archives: به فرزندم ندهی

نماینده‌ به وزیر می‌گوید فلان‌معدن را به فرزندم ندهی استیضاح می‌شوی

یک فقیه شورای نگهبان با دفاع از نظارت استصوابی: بهار نیوز: یک فقیه شورای نگهبان با دفاع از نظارت استصوابی می‌گوید: من بی پروا می‌گویم؛ نمایندگان هم می‌خواهند بشنوند میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد به نحوی که به عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند… ادامه مطلب »