Tag Archives: تا روحانی

از «مهندس بازرگان» تا روحانی و مهران مدیری و …!مردم به حرف چه کسی «اعتماد» کنند؟ دولت، به یک «مهندس بازرگان» سال ۵۷ نیاز دارند که مردم حرفش را باور کنند.

عصرایران؛ احسان محمدی  «یک روز پس از پیروزی انقلاب این شایعه در تهران پیچید که آب لوله کشی مسموم شده است و موجی از نگرانی در میان مردم به وجود آمد. همان شب (شامگاه ۲۳ بهمن ۵۷) مهندس بازرگان به رادیو رفت و به گواه مجری یک لیوان آب نوشید و گفت: خیال مردم آسوده… ادامه مطلب »