Tag Archives: ترجیح داده‌اند

بررسی کتاب «جنگ آیت‌اﻟﻠﻪ‌ها»؛ الکس وطنخواه: رهبران ایران منافع کوته‌فکرانه را به منافع ملی ترجیح داده‌اند

مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن در یک میزگرد مجازی محتوای تازه ترین کتاب الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد این مؤسسه، با عنوان «جنگ آیت‌اﻟﻠﻪ‌ها» را با حضور نویسنده کتاب و کنت پولاک، پژوهشگر ارشد موسسه آمریکن اینترپرایز، به بحث و بررسی گذاشت. محور اصلی گفت وگوها در این میزگرد که روز چهارشنبه برگزار شد، جنگ قدرت در… ادامه مطلب »