Tag Archives: تسلط

پروژه جمهوری اسلامی ایران برای تسلط بر منطقه تحقق خواهد یافت؟

ایران تنها در چارچوب تحقق اهداف و منافع ملی خود و متحدانش در منطقه عمل می‌کند در روابط ایران با همسایه‌هایش در خاورمیانه، نوعی از احساس بالا دستی و برتر بینی به وضوح دیده می‌شود. چنان‌چه گفتمان ایران در بسیاری از تحولات منطقه‌ای به گونه‌ای است که نشان می‌دهد ایران خود را یک کشور عادی،… ادامه مطلب »