Tag Archives: جشن نوروز

جشن نوروز در تقویم ونکوور کانادا قرار گرفت

 شورای شهر ونکوور کانادا، جشن نوروز را در تقویم رسمی این شهر قرار داد تا میراث معنوی ایرانیان و دیگر مهاجرانی که نخستین روز بهار را جشن می گیرند، به رسمیت شناخته شود. به گزارش ایرنا، در مصوبه این شورا اشاره شده است که نوروز را صدها میلیون نفر از بیش از 15 کشور جهان… ادامه مطلب »