Tag Archives: جنگ هشت ساله

جنگ هشت ساله: روزی که سوریه ایران‌‌ را دور زد

در مقاله‌ی “تسلیحات اسرائیلی، سربازان ایرانی، و دشمنان عراقی‌شان” نوشتم که چگونه کشورهای صادرکننده‌ی تسلیحات، از جمله اسرائیل، از فرصت جنگ ایران و عراق بهره بردند و حتی انگیزه‌های ادامه‌ی جنگ را فراهم کردند. در این مقاله بر یک واقعه‌ی مهم تاریخی تمرکز خواهم کرد: ایران کنترا، یا ایران گیت، بزرگترین رسوایی دولت ریگان از… ادامه مطلب »