Tag Archives: حاشیه‌نشینی

حاشیه نشینی در ایران؛ مشهد، دماسنج بحران

پدیده حاشیه‌نشینی در مشهد و خراسان رضوی بیش از هر جای دیگری در ایران به چشم می‌آید. از یکسو آمار و ارقام، نشان از وضعیت دشوار مردمی دارد که در حاشیه شهر به سختی امورات می‌گذرانند، از سوی دیگر شواهد و قرائن حاکی از آنند که نخستین نشانه‌های بحران‌های اجتماعی و سیاسی در این منطقه… ادامه مطلب »

حاشیه‌نشینی در ایران؛ حلبی‌نشین‌ها در باد می‌لرزند و در باران می‌میرند

این گزارش، نخستین بخش از سلسله گزارش‌هایی است که ایران‌وایر درباره حاشیه‌نشینی در ایران منتشر می‌کند. حاشیه‌نشینی یکی از مهم‌ترین بحران‌‌های ایران در حال حاضر است که زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی دارد. اخبار، گزارش‌ها و داده‌های پراکنده‌ای در باره حاشیه‌نشینی در ایران منتشر شده‌اند، اما به رغم اهمیت موضوع آمار مدونی… ادامه مطلب »