Tag Archives: خود دزد از همه بلند تر است

وقتی فریاد آی دزد آی دزد خود دزد از همه بلند تر است

ماجرای بانک ثامن را که یادتان نرفته ؟ تسهیلات بی حساب و کتابی که بانک یا همان مؤسسه مجهول المالک ! ثامن الحجج مبالغی نجومی تحت عنوان «هدیه» به احسان علیخانی و مهران مدیری داده بود ! ورای هدیه هایی که از جیب ملت پرداخت شده بود و ظاهرا بس نبوده همین بانک اقدام به… ادامه مطلب »