Tag Archives: در اقتصاد ایران وجود ندارد

دکتر حسن منصور : مکانیسم‌های «رونق تولید» در اقتصاد ایران وجود ندارد

– بودجه از همین ابتدا با کسری بسته شده و در پایان سال تورم 30-40 درصدی هم روی این قیمت‌ها‌ می‌آید و به کسری بودجه و به کمبود دولت افزوده‌ می‌شود. – دولت هزینه‌های گزافی دارد که در تأمین این هزینه‌‌ها هم ناتوان است. چطور‌ می‌خواهند به اقتصاد ایران رونق بیاورند؟! – برای همه قشرهای… ادامه مطلب »