Tag Archives: دنیای

«دنیا»ی مانده زیر آوار و بودجه‌هایی که معلوم نیست کجا خرج می‌شود

مدرسه برای دنیا اما با دیگر بچه‌های ایران فرق داشت. مدرسه برای دنیا، پایان دنیا بود. قرار نبود او در مدرسه سواد یاد بگیرد، قرار بود دنیا آنجا بمیرد. عصر ایران؛ مصطفی داننده- در خبرها آمده بود «دنیا ویسی، دانش آموز پایه اوّل دبستان روستای “گرماش” سنندج، بر اثر فروریختن دیوار مدرسه تخریبی از دنیا… ادامه مطلب »