Tag Archives: دوباره اروپایی ه

استعفای ظریف، ترفندی برای جذب دوباره اروپایی ها؟

پروسه مقابله پلیس خوب، با پلیس بد علی اکبر امید مهر این استعفا، حاصل اطاق فکر رژیم، با شرکت خامنه ای، روحانی، ظریف، بمنظور اجرای نقشه راه زیر است: – پیام همزمانی این استعفا، با دیدار خامنه ای – اسد، در تهران: ظریف: من برجامی هستم. خود را کنار کشیدم. تا در مورد مخالفت با… ادامه مطلب »