Tag Archives: رشته

انصراف تمام دستیاران رشته زنان و زایمان دانشگاه شیراز از ادامه تحصیل

به نوشته مهدیار سعیدیان، فعال صنفی و رسانه حوزه پزشکی و سلامت “تمام دستیاران تخصصی رشته “زنان و زایمان” دانشگاه علوم پزشکی شيراز از ادامه تحصیل” انصراف داده‌اند. سعیدیان یکی از دلایل این اتفاق را “ناامیدی نخبگان جوان ایران از آینده” دانسته است.