Tag Archives: روزنامه هیل

روزنامه هیل: ایران یک آتش افروز مالی را استخدام کرده که اقتصاد به آتش کشیده خود را خاموش کند

یادداشتی در روزنامه هیل از تایلر استپلتون و سعید قاسمی نژاد صدای آمریکا : ایران در میانه اوضاع نابسامان اقتصادی و سقوط آزاد ریال، برای بازگرداندن اعتماد عمومی یک رئیس جدید برای بانک مرکزی اش انتخاب کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، عبدالناصر همتی را جایگزین ولی الله سیف کرد. همتی مانند سیف پیشینه ای… ادامه مطلب »