Tag Archives: روزهای تاریکِ

وقتی دفاع از «ولی جائر» هم واجب می‌شود, روزهای تاریکِ توییتر فارسی

 آنچه که در شب ۲۵ آبان ۱۳۹۸ با قطع اینترنت، «جزیره شدن» ایران و در مواجهه «مردم» و «نظام» روی داد را هنوز نمی‌توان به درستی دانست و بازتاب داد. اخباری که دیر‌دیر و نیم‌سیر به دست رسانه‌ها می‌رسد، فقط فضایی کلی از آنچه گذشت را تصویر می‌کند. تصاویری بریده‌بریده، گاه خیلی دور و گاه… ادامه مطلب »