Tag Archives: زباله‌های بیمارستانی

وجود قطعات بدن انسان و عفونت در میان زباله‌های بیمارستانی 

زهرا صدراعظم نوری (عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون سلامت و خدمات محیط زیست شورای شهر تهران) با اشاره به معضل زباله‌های بیمارستانی گفت: براساس قانون مدیریت پسماند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، زباله‌های خطرناک، ویژه و بیمارستانی باید ازسوی تولیدکننده امحا و بی‌خطرسازی شود. به گزارش ايلنا، وی با تاکید بر… ادامه مطلب »