Tag Archives: زنان دنیا

زنان ایرانی نسبت به سایر زنان دنیا بیشتر خودکشی می‌کنند

نقش پیک‌های متعدد کرونا در افزایش خودکشی در سال ۹۹  رئیس بهزیستی قرچک با بیان اینکه نقش رسانه‌ها در انتشار اخبار خودکشی ویرانگر است، گفت: کانون خودکشی از غرب ایران به مرکز و سایر مناطق در حال تغییر است. به گزارش ایلنا، «اردشیر بهرامی» رئیس بهزیستی قرچک، جامعه‌شناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب “فرهنگ، توسعه… ادامه مطلب »