Tag Archives: سهم سپاه از منابع عمومی بودجه

نیمه روشن؛ سهم سپاه از منابع عمومی بودجه – بخش اول

سهم سپاه از بودجه عمومی ایران کمی بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان است. اما این همه داستان نیست. نه گردش مالی سپاه محدود به این عدد و رقم است و نه این حجم از پول، تنها سهم بزرگ‌ترین نهاد نظامی، سیاسی، امنیتی و البته اقتصادی، از خزانه عمومی است. کسی دقیقا نمی‌داند بودجه دقیق… ادامه مطلب »