Tag Archives: سواد‌آموزی

رئیس سواد‌آموزی: ایران هشت‌ میلیون و ۸۰۰هزار بی‌سواد دارد

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از وجود نزدیک به ۹ میلیون بی‌سواد در ایران خبر داد. او با اشاره به تجربه سایر کشورها از اجباری شدن سوادآموزی دفاع کرد و گفت، پیش‌نویسی هم در این زمینه در کمیسیون‌های دولت تهیه شده است. علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران می‌گوید، طبق شاخص سواد در گروه سنی… ادامه مطلب »