Tag Archives: شبکه نفوذ ایران

شبکه نفوذ ایران: از بغداد تا کاراکاس

در چند دهه اخیر هیچ کشوری به اندازه ایران نتوانسته، با استفاده از نیروهای نیابتی تا این اندازه در منازعات منطقه‌ای مداخله کند برخی از رویدادهای روزمره بین‌المللی به صورت بالقوه توان تبدیل به تعارض و درگیری نظامی دارند. رقابت ایران و آمریکا در برخی نقاط دنیا از این گونه امور است که هر روز شاهد… ادامه مطلب »