Tag Archives: صندوق تامین اجتماعی

رشوه ۶۰۰میلیونی برای فرار از بازنشستگی

قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس گفت: یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند، ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و این‌ها قابل ردیابی است. سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس عصر در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که… ادامه مطلب »