Tag Archives: عبدالکریم سروش

پاسخی به منتقدان, عبدالکریم سروش: خمینی و شاه را در ماه و چاه نبینیم

«در گرماگرم انقلاب عده‌ای چنان مفتون آقای خمینی شده بودند که او را در ماه می‌دیدند و اکنون عده‌ای دچار توهمی ‌شده‌اند که می‌خواهند او را در چاه ببیند، در حالی که خمینی و شاه را نه در چاه‌ و ماه، بلکه باید روی زمین ببینیم. نه بر اوج آسمان و نه در قعر چاه.… ادامه مطلب »

پاسخ محمدرضا عالی‌پیام (هالو) به عبدالکریم سروش

از پاسخ محمدرضا عالی‌پیام (هالو) به عبدالکریم سروش را هم در زیر بخوانید بگذریم از کوروش و از داریوش چون زیادی است از فهم سروش لیک از تاریخ صد سال اخیر با تو گویم ماجرایی دل‌پذیر آن رضاشاهی که خواندی بی‌سواد بود فردی بی‌سواد اما خبیر بین صدها مشکل ریز و‌ درشت ساخت دانشگاه در… ادامه مطلب »