Tag Archives: عده‌ای حسود

اسحاق جهانگیری: عده‌ای حسود در کشور دنبال زمین‌زدن ثروتمندان هستند!

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: با بخش خصوصی هیچ سرّ و سری ندارم، اما از همه آنها دفاع می‌کنم، همچنین اتاق بازرگانی باید پشتوانه‌ای قوی برای بخش خصوصی باشد و از آنها حمایت کند و به معرفی الگوها و نمونه‌های موفق بخش خصوصی بپردازد. به گزارش فارس؛ معاون اول رئیس جمهور گفت: عده‌ای… ادامه مطلب »