Tag Archives: عقب‌ماندگی

«عقب‌ماندگی» در جمهوری اسلامی

 آش «بحران اقتصادی» در ایران به حدی شور شد که آشپز نیز به فغان آمد. روز گذشته برای اولین بار آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی تایید کرد که در کشور «عقب ماندگی‌هایی» وجود دارد؛ عقب ماندگی‌هایی که به گفته او، در درجه اول وضعیت معیشت طبقات ضعیف است و سپس موضوع شکاف طبقاتی است. ترس… ادامه مطلب »