Tag Archives: غیرنفتی ایران

مخاطرات تحریم برای تجارت غیرنفتی ایران چیست؟

گمرک ایران اخیرا اعلام کرده سال ۱۳۹۷ بهترین سال درآمدی این سازمان بوده است. ادعایی که قاعدتا باید نشان‌دهنده رونق تجارت در ۶ ماه گذشته باشد؛ ۶ ماهی که بی‌تردید بحرانی‌ترین دوران اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است، پس چطور ممکن است، تجارت خارجی در این مدت رونق داشته باشد؟ آیا در محتوای آمارهای… ادامه مطلب »