Tag Archives: فقر و تبعیض

روایتی از شهادت و فقر و تبعیض در سرزمین نفت

فیلم، جنگ را به شرایط امروز پیوند می زند و فقر را در منطقه دشت آزادگان خوزستان، در کنار چاههای نفتی که این روزها به نام میادین نفتی غرب کارون شناخته می شوند، به تصویر می کشد. حمیدرضا شکوهی ـ فقر در کنار چاههای نفت… نمایی که همیشه برای کسانی که دغدغه دارند جذاب بوده… ادامه مطلب »