Tag Archives: فقر و کودک‌همسری

افزایش خودکشی نوجوانان به دلیل فقر و کودک‌همسری/ آمارهایی از میزان خودکشی در سقز

خودکشی کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی کشور به هر دلیل که رخ دهد،‌ فاجعه‌ای غیرقابل جبران است.اما عمق فاجعه وقتی بیشتر مشخص می‌شود که علت این رفتار مواردی همچون کودک‌همسری، فقر و بیکاری بوده است. رویداد۲۴ در این گزارش موضوع خودکشی نوجوانان در سقز را بررسی کرده و مواردی که در این شهرستان… ادامه مطلب »