Tag Archives: مرگ در زندان

مرگ در زندان و ده پرسش, عمادالدین باقی

سالهاست درباره زیادتی مرگ در زندان هشدار می دهیم و گوش شنوایی نیست. یکی از چندین هشدار گفتاری بود در دهسال پیش، با عنوان «حق حیات یا امنیت جانی زندانی» (روزنامه اعتماد ملی  25 خرداد 88) که در آن استدلال شده بود که زندانی امانت است و مسئولیت آن با حکومت است. واقعا چه فرقی… ادامه مطلب »